Informácia : Lekárska služba prvej pomoci pre dospelých ambulantná a návštevná, Námestie osloboditeľov č.25 (budova polikliniky -prízemie ), Michalovce , tel. čislo 056/644 3333

Zhromaždenie obyvateľov mesta

Hlavným bodom programu bude doterajšie plnenie Programu rozvoja mesta na roky 2015-2018 a diskusia občanov a volených predstaviteľov mesta smerujúca k aktuálnym problémom mesta a jeho občanov. Zhromaždení sa zúčastnia poslanci zvolení v jednotlivých volebných obvodoch, primátor mesta,  zástupca primátora mesta, prednosta MsÚ, zástupca prednostu MsÚ, hlavná kontrolórka, riaditeľka Služby mesta Michalovce, s.r.o. riaditeľka MsKS, riaditeľka TV Mistral, riaditeľ TaZS Michalovce, riaditeľ Domspráv s.r.o. Michalovce ako správca bytového fondu mesta alebo ním poverený konateľ spoločnosti, náčelník Mestskej polície Michalovce,  pracovníci MsÚ podľa určenia primátorom mesta a zapisovateľ  volebného obvodu.

Zároveň budú prizvaní aj zástupcovia OSBD Michalovce, Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Michalovce, prevádzkovateľ MAD, zástupca KSK – odbor dopravy a prevádzkovateľ prímestskej autobusovej dopravy – Arriva Michalovce, a.s.

24.3.2017 VI. – Topolianska 17,00 TOPO-life, Topolianska 168

OZ Naše Topoľany pripravujé pre rok 2017 nový projekt viacej na stránke www.majstergril.sk

Zo života v Topoľanoch

Tlačová správa Deň Topoľančanov 2016

Deň Topoľančanov ako tradičná súčasť kultúrneho leta v Michalovciach. Po roku OZ Naše Topoľany  opäť chystá podujatie s názvom Deň Topoľančanov. Tento úspešný už 3. Ročník  sa nesie v znamení hesla: „Deň Topoľančanov – Spája rodiny“. Podujatie sľubuje veľa...

preèítajte si viac

Ďakujeme , presne takto nám to vyhovuje !!!!!!!!!!!!

Tento článok je reakcia na  skutočnosť ktorú sme si mali spôsobiť sami . Áno sami chceme  mať v strede ulice smetisko  a to nie hocijaké ale „krásne,  symetricky poukladané smetie okolo kontajnera, rozhádzane po okolí“. Ešte aj naši spoluobčania pravidelne prídu...

preèítajte si viac

Ďakujeme Bohu za dar Vašej prítomnosti o.Jozef

Drahý náš duchovný otec, Len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme Vám dnes k Jozefovi zaželať. Kto ste pre nás, otec Jozef? Ste náš kňaz! Nik nie je schopný preukázať nám obety viac. Ste ten,  kto v Božej láske vedie naše životy, od kolísky až po hroby. Ďakujeme...

preèítajte si viac

6 priorít pre Topoľany v roku 2016

Na včerajšom zhromaždení obyvateľov volebného obvodu 6 sme spoločne dospeli k týmto záverom a prioritám pre Topoľany v roku 2016   Zabezpečiť lepšiu údržbu budovy domu smútku a areálu na miestnom cintoríne v súčinnosti z TaZS mesta Michalovce ( podávame návrh na...

preèítajte si viac

Spríjemniť prostredie (projekt)

Milí Topoľančania, Občianske združenie Naše Topoľany sa zapojilo do súťaže Raiffeisen banky o finančnú dotáciu účelovo viazanú na skrášlenie prostredia. Spracovali sme projekt, ktorého cieľom je za poskytnuté financie dosiahnuť v Topoľanoch trocha príjemnej zmeny....

preèítajte si viac

Michalovce24.sk Regionálny spravodajský portál